Araştırmalar son yıllarda artan yaşam süresinin bir sonucu olarak eskisine göre çok daha uzun süren bir emeklilik dönemi yaşanacağını gösteriyor. Bu durum, emeklilik kararı sonrası üretmeye devam etmek isteyenler için bir çok olasılığı ve fırsatı içinde barındıran yepyeni bir durum. Öte yandan riskleri ve belirsizlikleri olan, karar almanın zorlaştığı bu durum bazen gereğinden daha karmaşık ve stresli olabilir. Son yirmi yılda yaşamın farklı alanlarında, potansiyeli harekete geçirme ve istenen değişimi sağlama konularında etkili bir araç olan koçluk, emeklilik sonrası yeni bir kariyer başlatmak isteyenler için de başvurulan bir yöntem olmuştur.

Fiziksel, finansal, sosyal ve psikolojik yönleriyle çok boyutlu bir planlama gerektiren emeklilik, doğru motivasyon ve ulaşılabilir hedefler ile kişinin yaşamında yeni heyecanların ve başarıların yaşandığı bir dönem haline gelebilir. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan konu emekliliğe geçiş konusudur ki; koçluk burada yapılacak ayarlama ve düzenlemeleri daha kolay, hızlı ve amaca uygun hale getirmek için gerekli araç ve genel yapıya sahiptir.

Etkili bir öğrenme aracı olan koçluk, emeklilik döneminde de, kişinin sahip olduğu potansiyelin kilidini açar ve yeni bir kariyer yaratmak için kişinin performansını en üst düzeyde kullanabilmesini sağlar (Whitmore, 2002). Emekli koçluğu gelişmiş ekonomilerde daha fazla rağbet gören bir konu olmakla birlikte son dönemde ülkemizde de, uzun süreli bir kariyerin sonunda yeni başlangıçlar yapmak isteyen yöneticiler tarafından özellikle talep edilmektedir. Uygulamalı Pozitif Psikoloji ve Koçluk Psikolojisi yüksek lisansında tezimi bunun üzerine yazarak bu konuda bilimsel çalışmalar ve pratik araçlar eşliğinde koçluk hizmeti veriyorum.