Öncelikle öğrenci koçluğu ne değildir? Öğrenciye nasıl etkili ders çalışabileceğini öğretmek, ders anlatmak ve konuları öğretmek değildir. Koçluk direkt bilgi vermek, hazır çözümler sunmak yerine öğrencinin kendisinin öğrenmesine, kendi cevaplarını duymasına hizmet eder. Çok güçlü bir öğrenme aracı olan koçluk sayesinde öğrenci motivasyon kaynaklarına ulaşır, bunları harekete geçirir ve en önemlisi motivasyonunu sürdürebilir hale getir. Bütün bunların sonucu olarak da, öğrencinin kendisi için en uygun mesleğini bulması, seçmesi ve yaşamını ona göre yapılandırması sağlanır.

Anlam bulduğu, severek yaptığı bir işe sahip olabilmesinin tohumları öğrenci koçluğu seanslarında atılır.

İlişkileri yönetebilmek, çatışmaları barışçıl bir biçimde çözümleyebilmek tüm bireyler için önemli yaşam becerileri olsa da, öğrenciler için daha önemli ve gereklidir. Koçluk sayesinde öğrenci, ebeveyn ve arkadaş çevresiyle, öğretmenleriyle olan ilişkilerini iyileştirir ve anlaşmazlıklara yeni yaklaşımlar geliştirebilir. Endişe, korku, öfke ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar için, pozitif psikolojinin önemli kavramları olan iyimserlik, umut, psikolojik esneklik ve bilinçli farkındalık koçluk görüşmelerinin zeminini oluşturur. Bu sayede öğrenci kendine uygun planlarını yaparak hedeflerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşır.