Pozitif Psikoloji ne değildir?

Belki de ne değildir ile başlamak daha iyi olur.

  • Kişisel gelişim (Self Help-evidence informed ) değildir. İçindeki bazı kavramlar ve uygulamalar öyle görünse bile (mesela bir Pozitif Psikoloji Müdahalesi olan şükretmek öyle görünebilir ama doğruluğunu kanıtlayan binlerce bilimsel çalışma vardır)
  • Pozitif psikoloji, sadece happiyoloji de (mutluluk bilimi) değildir (Peterson, 2006)
  • Geleneksel psikolojinin bir alternatifi değildir, daha çok tamamlayıcısı ve bir alt dalıdır. Bu sebeple geleneksel
    psikolojiyi tümüyle “negatif psikoloji” olarak değerlendirme söz konusu olmadığı gibi, önemsiz ve gereksiz görme gibi bir durumda söz konusu değildir.

Pozitif Psikoloji nedir?

Ortalama bir insanın (yani herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan, günlük hayatını rahatlıkla sürdürebilen)
güçlü yönlerini ve erdemlerini araştıran bir psikoloji disiplini ve bilim dalıdır.

  • İnsanda işe yarayan şey ne? Güçlü olan, geliştirilebilecek şeyler?​ sorularına odaklanır.
  • Öznel ve psikolojik iyi oluşu ve yaşam sevincini geliştirmeye çalışır.
  • Önleyici işleviyle bireylerin ruhsal sorunlar yaşamalarının önüne geçmeyi hedefler. ​
  • İnsanın gelişimini hedefleyen ve bunu kanıta dayalı verilerle,bilimsel bir yaklaşımla yapan pozitif psikoloji odağına “Nereden?” değil “Nereye?” sorusunu koymuştur. Buna cevap ararken de bilimsel araştırma ve uygulamalar yapar.

Bugüne kadar Pozitif Psikoloji üzerine çalışan araştırmacıların ortaya
koyduğu diğer tanımlar şöyledir.

Pozitif Psikoloji, insanın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesini, gelişmesini, bir çok farklı boyutta (biyolojik, kişisel,kültürel, ilişkisel) inceleyen bilim dalıdır (Seligman & Csikszentmihaly, 2000).

Pozitif Psikoloji, ortalama, sıradan bir insanın güçlü yanlarını ve erdemlerini inceleyen bilim dalıdır (Sheldon & King, 2001).

Pozitif Psikoloji, sadece bireylerin değil takımların ve organizasyonların da maksimum seviyede tüm fonksiyonlarının yerine getirebilmesi için gerekli şartları, koşulları, ve süreçleri araştıran bilim dalıdır (Gable & Haidt,2005)

Pozitif Psikoloji,  mutluluğun bilimi (happiyoloji) değildir, mutluluk Pozitif Psikolojinin incelediği konulardan sadece biridir (Peterson,2006).

Pozitif Psikoloji, mutluluk ve yaşamın anlamı gibi kavramlara bilimsel bir bakış açısı sağlar (Haidt, 2013)

Psikoloji bilimi “hastalık modeli” üzerine kurulmuşken, Pozitif Psikoloji ise “sağlık modeli”ni baz alır. Hastalığın olmaması kişinin büyümüş, serpilmiş ve gelişmiş olduğunu göstermediğinden, Pozitif Psikoloji bu anlamda önemli bir potansiyele sahiptir.

PP nin ortaya çıkmasıyla, insanların güçlü yönleri, pozitif duyguların önemi ve insanlarda iyi olan ne var konuları hakkında çok bilgi sahibi olduk. İnsanların sadece sorunlarını halledip onları normal hale getirmekle kalmayıp, onları olabilecekleri en iyi hale getirebileceğimizi gördük. Psikoloji uzun yıllar insanın “sorunu ne” konusuna odaklanmış, Pozitif psikoloji insanın güçlü yönleri, iyi taraflarına ve pozitife odaklanarak “insanda işe yarayan ne?”
sorusuna bilimsel araştırmalarla cevap vermeye çalışmıştır. Bunu yaparken de, pozitif yani olumlu duygu, düşünce ve davranışları geliştirerek kişinin iyi oluş seviyesini artıran uygulamaları yani Pozitif Psikoloji Uygulamalarını kullanmıştır.

Son olarak, Pozitif Psikoloji son yıllarda devletlerin de ilgisini çekmiştir. Ruh sağlığını bozulmuş toplumlarda Pozitif Psikoloji önleyicilik rolüyle ortaya çıkıp önemli katkılar sağlamıştır.