Profesyonel Koç & Pozitif Psikoloji Uzmanı & AiKiDO Eğitmeni

3 kimliğin bilgi, beceri ve deneyimiyle hayatınızda istediğiniz değişimi gerçekleştirin.

KOÇ OLARAK YAKLAŞIMIM

Aldığım koçluk eğitimleri, yaptığım “Uygulamalı Pozitif Psikoloji ve Koçluk Psikolojisi” yüksek lisansı ve Aikido çalışmalarımın oluşturduğu tecrübelere dayanarak Koçluk yaklaşımım şöyle özetlenebilir:

• Geleneksel koçluk araçları ve uygulamalarını kullanarak danışanın yaşamında şu anda neyin yolunda gittiği neyin gitmediğini ortaya çıkarmak

• Yaşamdan genel memnuniyeti ve iyi olma/hissetme halini artırmak için Pozitif Psikoloji uygulamaları ve müdahalelerini kullanmak

• Olumlu ve sürdürülebilir değişiklikler yapmak için danışanın ne kadar istekli, motive ve yapabilir olduğunu ortaya çıkaracak diyaloglar geliştirmek

• Kendi kendimizi kısıtlamamıza neden olan varsayımların ve olumsuz temel düşüncelerin üstesinden gelmeye yardım eden bilişsel davranışcı teknikler kullanmak

• Kişinin dikkatini dağıtacak ve kendini eleştirmesine neden olacak etkenlerin en aza indirildiği bir alan ve zaman yaratarak kendi öz sesini duymasını sağlayan Hümanistik yaklaşımla çalışmak

• Kişinin öz yeterlilik (kendi kendine yetebilme) ve öz algılama (kendini nasıl algıladığı) yetkinliğini artıracak Davranışcı koçluk yapmak

• Ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler koymak ve eylem planlarına odaklanmak için çözüm odaklı koçluk yapmak